PLANOWANIE PRZESTRZENNE – GIS – ŚRODOWISKO

Przestrzeń 2K Sp. z o.o.

Przestrzeń 2K Sp. z o.o. tworzy młody i dynamicznie rozwijający się zespół, który posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów planistycznych i środowiskowych.

tlo_res

DAJEMY Z SIEBIE WSZYSTKO

background

Etos

Integralność przestrzeni geograficznej, urbanistycznej, kulturowej i gospodarczej

Brilliant idea

Idea

zrównoważony rozwój
inteligentne rozwiązania
indywidualne podejście

Przestrzeń 2K Sp. z o.o. specjalizuje się w szeroko pojętym planowaniu przestrzennym, opracowaniach środowiskowych oraz obsłudze rynku nieruchomości, a także opracowaniach z zakresu ochrony przeciw pożarowej.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Modelowanie i symulacje przestrzenne

Obsługa rynku nieruchomości

wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Cyfryzacja danych archiwalnych

skanowanie, georeferencja (rektyfikacja) i wektoryzacja materiałów analogowych

Działalność szkoleniowa

szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania GIS

Oceny aktualności dokumentów planistycznych

Wsparcie

w zakresie interpretacji dokumentów planistycznych oraz procedury ich zmiany, w tym wniosków o zmianę przeznaczenia nieruchomości

Pożarnictwo

opracowania dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego

Zrealizuj swój pomysł

Skontaktuj się jeszcze dziś!